ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ


  • ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
  • ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ
  • ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ , ମେଲ୍ , ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ , SMS ଜରିଆରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ
  • ଜୁନ୍ ୨୦ରୁ ଜୁଲାଇ ୫ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ.

error: Content is protected !!