ଭାଷା ହିଁ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ


ଭାଷା ହିଁ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ।

👉 ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ପରିଚୟ ଭାଷା।

👉 ମାତୃଭାଷା ବିନା ଆଗେଇ ପାରିବନି ସମାଜ।

👉 ଜାତିକୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଭାଷା।

👉 କବୟତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆହ୍ବାନ।


error: Content is protected !!