ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ


🙏ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 05.17 AM ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା 🙏𝑱𝒂𝒚 𝑱𝒂𝒈𝒂𝒏𝒏𝒂𝒕𝒉🙏Lions Gate opening rituals completed by 𝑆ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑟𝑐ℎℎ𝑎 𝑀𝑜ℎ𝑎𝑝𝑎𝑡𝑟𝑎 at 05.17 AM 🙏 𝐉𝐚𝐲 𝐉𝐚𝐠𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐡 🙏Dated 12/02/2024🙏


error: Content is protected !!